Spiritual Response Therapy

Spiritual Response Therapy

Wat is Spiritual Response Therapy?

Spiritual Response Therapy ( SRT) is een healingmethode  waarmee negatieve  gedachtenpatronen, onharmonische gevoelens en negatieve energieën gezuiverd mogen worden.

Ieder mens heeft negatieve, niet-helpende, gedachtepatronen en/of gevoelens in zich. Door gebeurtenissen in en om ons heen worden deze negatieve patronen zichtbaar. We ervaren ze in de vorm van ziekte, angst, depressie, slaapstoornisssen, mentale onrust, enz.

SRT helpt bij het oplossen en zuiveren van de negatieve patronen. In samenwerking en met toestemming van jouw ziel vindt heling plaats. Het is de ziel of je hogere zelf die hier de leiding in heeft. De ziel onderzoekt op welk niveau  bewust of onbewust, spiritueel, metaal, emotioneel en/ of fysiek niveau de heling mag plaatsvinden. Het kunnen diepgaande kwesties zijn  die verstrekt zijn door negatieve overtuigingen en / of verwachtingen.

Hoe werkt SRT?

Je hebt als ziel vele levens geleid waarbij al jouw ervaringen in jouw zielenbibliotheek, ook wel de Akasha-kroniek genoemd, worden opgeslagen. Via de SRT-methode mogen we deze zielenbibliotheek ingaan om te onderzoeken waar en op welk niveau de opgedane ervaringen gezuiverd mogen worden van negatieve ladingen.  Omdat deze zuiveringen op zielsniveau plaatsvinden, heeft het een diepgaand effect en vaak ook een blijvend effect  op je leven.

De Spiritual Response Therapy behandeling

In een behandeling word je geholpen tot op het niveau dat jouw ziel aangeeft op het moment van de healing.  Het  kan zijn dat je nog een keer een behandeling nodig hebt, omdat je na een tijdje op een diepere laag bent uitgekomen. Dit is heel persoonlijk. Het komt veel voor dat je nog zelf ervaringen hebt door te maken om inzicht te verkrijgen in de patronen in je leven zodat je op een diepere laag uitkomt. Echter, één behandeling kan al een behoorlijk effect geven!

Wanneer overtuigingen en patronen (ook wel programma’s genoemd) gezuiverd zijn, is de verstorende energie verwijderd. De opgedane wijsheid en positieve ervaringen blijven aanwezig op zielsniveau. De gezuiverde programma’s worden niet opnieuw opgebouwd, tenzij je er zelf voor kiest om opnieuw eenzelfde ervaring op te doen.  Er  kan dan  een nieuwe behandeling nodig zijn.

SRT-beoefenaars mogen geen ziekte diagnosticeren en/of medicijnen voorschrijven. Alleen een erkend arts mag dit doen. Ook ik, als SRT-beoefenaar, sluit dan ook zeker niet de huidige medische zorg uit.  SRT kan aanvullend op een reguliere behandeling van grote waarde zijn, maar is zeker niet een vervanging van een regulier behandeltraject.  Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes en beslissingen hierin.